Amateur Radio Callsign: KI7TZB

KI7TZB


Mizuki, James A
    Seattle, WA (United States)

License StatusActive
Operator ClassTechnician
NameMizuki, James A
Granted2018-02-09
Expires2028-02-09
Address