Amateur Radio Callsign: KF7ZIZ

KF7ZIZ


Skomorokhov, Dmitriy
    Battle Ground, WA (United States)

License StatusActive
Operator ClassTechnician
NameSkomorokhov, Dmitriy
Granted2022-12-06
Expires2032-12-06
Address