Oklahoma Wireless Interoperability Network (OKWIN) (Motorola) Multi-Location Details


This system resides in the following states:


Oklahoma  

This system also resides in the following counties:


OK-Cleveland  OK-Pottawatomie  OK-Oklahoma  OK-Canadian  OK-Lincoln  OK-Logan  
OK-Creek  OK-Okmulgee  OK-Tulsa  OK-McClain  OK-Cotton  OK-Comanche  
OK-Rogers